HISOBLANGAN VA TO’LANGAN DIVIDENDLAR

Jamiyat 2013 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan divident ajratilmadi.

Jamiyat 2014 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan divident ajratilmadi.

Jamiyat 2015 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan divident ajratilmadi.

Jamiyat 2016 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan divident ajratilmadi.

Jamiyat 2017 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan xar bir oddiy aksiya uchun 1,94 (bir) so`m 94 tiyin yoki 0,19% miqdorida divident ajratildi.

Jamiyat 2018 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan divident ajratilmadi.

Jamiyat 2019 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan divident ajratilmadi.

Jamiyat 2020 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan divident ajratilmadi.

Jamiyat 2021 yil yakunlari bo`yicha sof foydadan divident ajratilmadi.