LAVOZIMGA TAYINLASH

Boshqarish Va Nazorat Organlari

Jamiyat tashkiliy tuzilmasi emitentning yuqori boshqaruv organi tominidan 2015 yil 2 dekabrdagi takroriy umumiy yig’ilishi qaroriga asosan tasdiqlangan bo`lib, jamiyat boshqaruvi yakka boshchilik asosida amalga oshiriladi.

     Jamiyat tashkiliy tuzilmasi emitentning yuqori boshqaruv organi tominidan 2019 yil 2 maydagi 16-sonli qaroriga asosan tasdiqlangan bo`lib, jamiyat boshqaruvi kollegial (jamoa) tarzida amalga oshiriladi.

    Jamiyat kuzatuv kengashining 2020 yil 2 oktabrdagi 48-sonli majlis bayonnomasiga asosan, kuzatuv kengashi qoshida kadrlar siyosati qo`mitasi tashkil etilgan bo`lib, qo`ta raisi U.N.Toychiboev sanaladi.