YILLIK XISOBOTLAR

Balans xisobotlarni yuklab olish

 • 2021-yil I-chorak
 • 2021-yil II-chorak
 • 2021-yil III-chorak
 • 2021-yil IV-chorak
 • 2022-yil I-chorak
 • 2022-yil II-chorak
 • 2022-yil III-chorak
 • 2022-yil IV-chorak
 • 2023-yil I-chorak
 • 2023-yil II-chorak

Moliyaviy xisobotlarni yuklab olish

 • 2021-yil I-chorak
 • 2021-yil II-chorak
 • 2021-yil III-chorak
 • 2021-yil IV-chorak
 • 2022-yil I-chorak
 • 2022-yil II-chorak
 • 2022-yil III-chorak
 • 2022-yil IV-chorak
 • 2023-yil I-chorak
 • 2023-yil II-chorak
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ — 2-сонли шакл
Кўрсаткичлар номиСатр кодиЎтган йилнинг шу давридаҲисобот даврида
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарарлар)
123456
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум0101 170 901,02x1 293 672,00x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи020x995 458,50x949 284,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)030175 442,52 344 388,00 
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан:040x830 240,61x776 385,00
Сотиш харажатлари 050x x 
Маъмурий харажатлар060x421 576,00x489 594,00
Бошқа операцион харажатлар 070x408 664,61x286 791,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари080x x 
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари090664 517,14x432 908,00x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)1009 719,04 911,00 
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:110 x x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 x x
Фоизлар шаклидаги даромадлар130 x x
Молиявий ижарадан даромадлар140 x x
Валюта курси фарқидан даромадлар150 x x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари160 x x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:170x4 719,05x 
Фоизлар шаклидаги харажатлар180 4 719,05  
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар190x x 
Валюта курси фарқидан зарарлар200x x 
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар210x x 
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)2205 000,00 911,00 
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар230    
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)2405 000,00 911,00 
Фойда солиғи250x1 848,25x136,65
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар260x x 
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)2703 151,75 774,35 
Раҳбар  
   
Бош ҳисобчи