YILLIK XISOBOTLAR

Balans xisobotlarni yuklab olish

 • 2021-yil I-chorak
 • 2021-yil II-chorak
 • 2021-yil III-chorak
 • 2021-yil IV-chorak
 • 2022-yil I-chorak
 • 2022-yil II-chorak
 • 2022-yil III-chorak
 • 2022-yil IV-chorak
 • 2023-yil I-chorak
 • 2023-yil II-chorak
 • 2023-yil III-chorak

Moliyaviy xisobotlarni yuklab olish

 • 2021-yil I-chorak
 • 2021-yil II-chorak
 • 2021-yil III-chorak
 • 2021-yil IV-chorak
 • 2022-yil I-chorak
 • 2022-yil II-chorak
 • 2022-yil III-chorak
 • 2022-yil IV-chorak
 • 2023-yil I-chorak
 • 2023-yil II-chorak
 • 2023-yil III-chorak