PAYVANDLASH

Payvadnlash orqali istalgan shakldagi maxsulotlar yasash

Payvandlash — bu payvandlanadigan qismlar orasida ularning mahalliy yoki umumiy isishi, plastik deformatsiyasi yoki ikkalasining qo’shma harakati paytida atomlararo bog’lanishlarni o’rnatish orqali doimiy birikmalar olish jarayoni.